+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Vítejte na webových stránkách obce Přepeře u Turnova

Česká republika starosta obce: Ing. Luděk Sajdl
místostarosta: Tomáš Kudrnáč

Katastrální výměra: 344 ha

Poloha obce na mapě:


Aktuální informace Obecního úřadu
25.05.2020: Pošta Přepeře – 26.5.2020 uzavřena

Pošta Přepeře oznamuje, že dne 26. května v souvislosti s přerušením dodávky elektřiny bude místní pobočka pošty uzavřena.


25.05.2020: Dětské sportovní odpoledne - zrušeno

TJ Sokol Přepeře informuje, že plánované tradiční dětské sportovní odpoledne, které se mělo uskutečnit v pátek 5. června je bez náhrady zrušeno.


20.05.2020: Info ZŠ Přepeře – obnovení provozu školy

V pondělí 25.5. každý žák předá obálku s uvedenými dokumenty, informace viz webové stránky školy www.zsprepere.cz . Bez nich nebude vpuštěn do školy! Na obědy si přinese každý svou lahev s pitím.

INFORMACE


18.05.2020: Zasedání Zastupitelstva obce 28. 5. 2020

Ve čtvrtek 28. května se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích. Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18:00. Na programu bude mimo jiné schvalování závěrečného účtu obce za rok 2019. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany. Jen připomínám, že je nutno dodržet všechna aktuálně platná nařízení vlády, a to zejména o používání roušek a dodržování rozestupů.

INFORMACE


18.05.2020: Přerušení dodávky elektřiny 26. 5. 2020

Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že v úterý 26. května v době od 7:30 do 15:30 přeruší dodávku elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Toto oznámení se netýká celé obce. Jedná se jen o oblast při hlavní silnici II/610 směrem z návsi do Turnova. Dotčená místa naleznete na internetových stránkách obce, a budou ještě informována obvyklým způsobem ze strany společnosti ČEZ Distribuce.

INFORMACE


18.05.2020: Postupné obnovení autobusové dopravy

Společnost Kolorid LK informuje, že díky postupnému uvolňování opatření, v důsledku pandemie coronaviru, dojde v našem regionu od pondělí 25. května k drobným změnám v jízdních řádech autobusů. Konkrétně se částečně obnoví školní autobusové spoje. Sledujte prosím aktuální jízdní řády.

INFORMACE


18.05.2020: Složiště větví za svazarmem v roce 2020

Obecní úřad informuje, že nejbližší termín otevřeného složiště větví, pro vás obyvatele Přepeř, je v sobotu 23. května v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30. Další možnost pak bude 6. června. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.


18.05.2020: Obnoven provoz kontejneru na sběr textilu

Společnost Dimatex sděluje, že od pondělí 18. května byl obnoven provoz kontejneru na sběr textilu. Nyní jej můžete opět plně využívat.


11.05.2020: Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

INFORMACE 1

INFORMACE 2


04.05.2020: Obec Příšovice informuje

OÚ Příšovice nabízí k pronájmu ordinaci zubního lékaře ve Zdravotním středisku v Příšovicích.

INFORMACE


04.05.2020: Informace ZŠ Přepeře

Ředitelství školy žádá rodiče žáků školy a budoucích prvňáčků, aby sledovali pravidelně informace na webu ZŠ Přepeře.

INFORMACE


27.04.2020: Drobné krádeže na místním hřbitově

Na obecní úřad bylo opět doručeno upozornění na množící se a opakující se drobné krádeže na místním hřbitově. Jednotlivé případy musejí být poškozenými oznámeny na policii, která je jako jediná kompetentní tyto záležitosti řešit. Chtěli bychom tímto apelovat i na vás, abyste byli při návštěvě hřbitova všímavější, sledovali dění a podezřelé chování, které by mohlo být ukazatelem na trestnou činnost na hřbitově. V případě podezření, se obraťte na policii, nebo na obecní úřad.


27.04.2020: Hasiči radí občanům – evakuace

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informuje občany v rámci své preventivní činnosti o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Nyní na téma „Evakuace“.

INFORMACE


15.04.2020: SDH Přepeře - sběr železného šrotu - odložen

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře vás informuje, že v sobotu 25. dubna neproběhne původně plánovaný sběr železného šrotu v naší obci. O novém termínu sběru vás budeme včas informovat.


13.03.2020: TJ Sokol Přepeře - uzavření sokolovny

TJ Sokol Přepeře vás informuje o uzavření sokolovny pro veškeré aktivity, vzhledem k okolnostem a vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR ohledně zabránění šíření onemocnění COVID-19, od 13.března 2020 do odvolání. Děkujeme za pochopení.


24.02.2020: Sběr jedlých olejů a tuků

Obecní úřad Přepeře informuje, že je nově možné odevzdávat k likvidaci jedlé oleje a tuky. Oleje sbírejte doma do plastové nádoby a po jejím naplnění odevzdáte celou nádobu v úředních hodinách na Obecním úřadu, kde bude ve stodole připraven speciální kontejner. Upozorňujeme jen, že se sběr týká pouze potravinářských olejů a v množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


17.02.2020: Rekonstrukce silnice II/610 Turnov – Svijany - II. fáze

OÚ Přepeře informuje o návratu stavebních prací na silnici II/610 mezi Turnovem a Svijany. Od pondělí 2. března začne II. etapa její rekonstrukce. V Turnově v ulici Přepeřská bude od začátku března probíhat úplná uzavírka této ulice. Současně s ní budou na několika místech, mezi Turnovem a Přepeřemi, v Ohrazenicích kolem Pyrámu a mezi Příšovicemi a Svijany, probíhat částečné uzavírky průjezdné na semafory. Z toho důvodu nebudou od pondělí 2. března obsluhovány stávající autobusové zastávky v Přepeřích u pošty. Jako náhradní zastávka bude opět sloužit v obou směrech zastávka Přepeře u hřiště a pro spoje, které pojedou z Příšovic do Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní zastávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. Autobusy veřejné hromadné dopravy budou tedy od tohoto data jezdit podle výlukových jízdních řádů. Tyto jízdní řády naleznete na internetových stránkách obce a budou vylepeny na autobusových zastávkách. Nezapomeňte informovat svoje děti, že už od pondělí 2. března pojedou ranním spojem do školy ze zastávky od hřiště. Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení.

INFORMACE - výlukové jízdní řády

INFORMACE – Korid LK


19.01.2020: Poplatky obci na rok 2020

Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2020, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsme ponechali ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2020. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Pokud máte psa, připravte si prosím i číslo jeho čipu. Děkujeme za včasné uhrazení.

Pro rok 2020 vzhledem k mimořádné situaci je termín splatnosti posunut do konce června 2020.


06.01.2020: Parkování na komunikacích v obci

Žádáme všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích v obci svá vozidla, aby využívali parkování na svých soukromých pozemcích, případně na obecních plochách k tomu určených. Usnadníte tím nejen údržbu komunikací obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu, hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů. Děkujeme za pochopení této výzvy.


19.06.2019: Uložení druhotných surovin v obci Přepeře

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Jedlé oleje a tuky můžete také přinést, v plastové nádobě, do stodoly na OÚ v úředních hodináchNutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


20.05.2019: Nález cyklistické přilby

Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice se nalezla cyklistická přilba. Pokud přilbu postrádáte, je uložena na obecním úřadu.


31.03.2019: Používání hlučných strojů o státních svátcích a nedělích
Poděkování patří všem kteří v minulých letech byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se nepoužívat hlučné stroje o státních svátcích a nedělích. Pevně věříme, že všichni budeme pokračovat v této tradici. Děkujeme.

08.10.2018: Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky voleb najdete na portále volby.cz.
Výsledky pro obec Přepeře zde.

22.10.2016: UPOZORNĚNÍ - odpadové hospodářství
Změny v systému odpadového hospodářství - podrobné
informace ke stažení zde.

Kompostárna v Turnově - informace zde. Občané mohou používat kompostárnu do konce listopadu. Provozní doba je ve dnech Po, St, Pá: 13.00 - 16.00, So: 9.00 -12.00

26.06.2015: Zákaz volného pobíhání psů
Obecní úřad upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak, aby zabránil jeho volnému pobíhání a tím zamezil znečišťování veřejného prostranství. Zákaz vstupu se psy i na vodítku je do celého areálu sportovního a dětského hřiště. Nově bylo instalováno upozornění na zákaz volného pobíhání psů na louce u jezu. Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
Organizace, spolky
Infokanál obce
Náhodný obrázek
foto - 30

zobrazení: 350
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl