+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Vítejte na webových stránkách obce Přepeře u Turnova

Česká republika starosta obce: Ing. Luděk Sajdl
místostarosta: Tomáš Kudrnáč

Katastrální výměra: 344 ha

Poloha obce na mapě:


Aktuální informace Obecního úřadu
13.08.2020: Přerušení dodávky pitné vody 14. 8. 2020 - havárie

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že v pátek 14. srpna v době od 8:00 do 12:00 přeruší dodávku pitné vody do Přepeř z důvodu havárie, a její nutné opravy, na vodovodním zařízení. Tato informace se týká jen oblasti Přepeře – Karlák a blízké okolí, viz. příloha. Náhradní zásobování vodou nebude zajištěno.

INFORMACE

INFORMACE – dotčená místa


03.08.2020: Knihovna Přepeře - dovolená

Knihovna Přepeře oznamuje, že z důvodu dovolené nebude otevřena ve dnech 5.8. a 12.8.2020.


03.08.2020: Rekonstrukce "malého" mostu v Přepeřích

Rekonstrukce "malého" mostu začne umístěním lávky pro pěší dne 5.8.2020. Most bude uzavřen pro veškerý provoz dne 10.8.2020 ráno, kdy začne frézování vozovky. Z důvodu vlastní bezpečnosti sledujte prosím aktuální vyznačení průchodu staveništěm a dbejte na opatrnost. Výlukové jízdní řády autobusů jsou na webu Idol: 

INFORMACE

Svoz komunálního odpadu pro oblast Přepeře - Závodí bude posunut ze středy na čtvrtek !!!


22.07.2020: Zasedání Zastupitelstva obce 30. 7. 2020

Ve čtvrtek 30. července se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 19:00. Na programu bude mimo jiné schvalování podkladů k dotaci pro nákup hasičského automobilu. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

INFORMACE


22.07.2020: 1.8.2020 – sportovně-zábavní den – RTW arena

FK Přepeře informuje a zároveň zve své fanoušky, příznivce a širokou veřejnost na již tradiční sportovně–zábavní den. Akce se bude konat v sobotu 1. srpna 2020 na stadionu (RTW arena) FK Přepeře. Začíná se již dopoledne v 11:00 utkáním FC Slovan Liberec A s MFK Chrudim. Následovat bude od 13:30 utkání domácích Přepeře A, které vyzvou účastníka evropských pohárů FC Slovan Liberec A. Po ukončení sportovního programu bude akce pokračovat hudebním večerem, který otevře Soumrak band od 17:00, následovaný dobře známým Prorockem a velké finále si od od 22:00 bere na starost, a celý den tak uzavře, legendární supina Turbo. Vstupenky budou v prodeji u vstupu na stadion. (50,-Kč / fotbal, 150Kč / hudební program, 180,-Kč / celodenní). Na celou akci vás zve FK Přepeře.

INFORMACE 

Pro tuto akci, datum a místo konání platí omezení doby nočního klidu. (dle OZ vyhlášky 1/2020 schválené Zastupitelstvem Obce Přepeře)


20.07.2020: Cyklistický výlet 5. 9. 2020 – „Labská“

Obecní úřad pro vás připravil celodenní cyklistický zájezd s cílem projet se po břehu řeky Labe od Račického kanálu až do Velkého Března. Zájezd se uskuteční v sobotu 5. září. Kdo se bude chtít zúčastnit, přihlásí se závazně na Obecním úřadu, kde zaplatí poplatek 200Kč / os. Kapacita je omezena. Obecní úřad uhradí, za přispění účastníků zájezdu, náklady na dopravu autobusem, pronájem cyklovleku a drobný odpolední program. Sraz účastníků a začátek nakládky kol je v 7:00 na návsi v Přepeřích. Předpokládaný návrat je v 20:00. Trasa výletu není organizovaná jen doporučená, nabízí mnoho variantních tras a zajímavých míst, proto doporučujeme připravit se nad mapou a naplánovat si i případné vlastní cíle. Značenou cestou v mapě je to do cíle ve Velkém Březně asi 65 km a časově 4 hodiny. Děti se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. Sledujte internetové stránky a vývěsky, kde najdete podrobnější informace. Těšíme se na vaši účast.

INFORMACE

MAPA

AKTUÁLNĚ 12.8.2020 - máme ještě volná místa !!!


20.07.2020: Autobusová doprava v původní trase – obnovení provozu na II/610

Obecní úřad informuje, že od pondělí 20. července byl obnoven provoz na rekonstruované silnici z Přepeř do Turnova a jsou opět v provozu i autobusové zastávky v Přepeřích u pošty. Autobusové linky jsou vedeny v původních trasách po silnici II/610 i přes omezení semafory na návsi. Zastávka "Přepeře u hřiště" směrem na Ohrazenice je zrušena. Sledujte prosím jízdní řády, které jsou nově vylepeny na těchto zastávkách. Dočasně je také nově umístěn zákaz vjezdu do křižovatky na návsi ve směru od Ohrazenic.


13.07.2020: Hasiči radí občanům – užijte si léto bez zbytečných požárů

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informuje občany v rámci své preventivní činnosti o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Nyní na téma „Užijte si léto bez zbytečných požárů“.

INFORMACE


13.07.2020: Poplatky obci na rok 2020

Obecní úřad informuje občany, kteří ještě neuhradili povinné poplatky obci na rok 2020, jenž jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce, že tak mohou učinit do konce června. Zároveň děkujeme občanům, kteří už tuto povinnost splnili. Všechny poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Děkujeme za včasné uhrazení. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Pokud máte psa, připravte si prosím i číslo jeho čipu (v případě elektronické platby, prosím číslo čipu zašlete ne obecní email. adresu).


08.06.2020: Používání hlučné techniky o státních svátcích a nedělích
Poděkování patří všem kteří v minulých letech byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se nepoužívat hlučné stroje o státních svátcích a nedělích. Pevně věříme, že všichni budeme pokračovat v této tradici. Děkujeme.


31.05.2020: Složiště větví za svazarmem v roce 2020

Obecní úřad informuje, že nejbližší termín otevřeného složiště větví, pro vás obyvatele Přepeř, je v sobotu 6. června v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30. Tento termín je poslední jarní, další možnost pak bude až 29. srpna. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.


27.04.2020: Drobné krádeže na místním hřbitově

Na obecní úřad bylo opět doručeno upozornění na množící se a opakující se drobné krádeže na místním hřbitově. Jednotlivé případy musejí být poškozenými oznámeny na policii, která je jako jediná kompetentní tyto záležitosti řešit. Chtěli bychom tímto apelovat i na vás, abyste byli při návštěvě hřbitova všímavější, sledovali dění a podezřelé chování, které by mohlo být ukazatelem na trestnou činnost na hřbitově. V případě podezření, se obraťte na policii, nebo na obecní úřad.


24.02.2020: Sběr jedlých olejů a tuků

Obecní úřad Přepeře informuje, že je nově možné odevzdávat k likvidaci jedlé oleje a tuky. Oleje sbírejte doma do plastové nádoby a po jejím naplnění odevzdáte celou nádobu v úředních hodinách na Obecním úřadu, kde bude ve stodole připraven speciální kontejner. Upozorňujeme jen, že se sběr týká pouze potravinářských olejů a v množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


17.02.2020: Rekonstrukce silnice II/610 Turnov – Svijany - II. fáze

OÚ Přepeře informuje o návratu stavebních prací na silnici II/610 mezi Turnovem a Svijany. Od pondělí 2. března začne II. etapa její rekonstrukce. V Turnově v ulici Přepeřská bude od začátku března probíhat úplná uzavírka této ulice. Současně s ní budou na několika místech, mezi Turnovem a Přepeřemi, v Ohrazenicích kolem Pyrámu a mezi Příšovicemi a Svijany, probíhat částečné uzavírky průjezdné na semafory. Z toho důvodu nebudou od pondělí 2. března obsluhovány stávající autobusové zastávky v Přepeřích u pošty. Jako náhradní zastávka bude opět sloužit v obou směrech zastávka Přepeře u hřiště a pro spoje, které pojedou z Příšovic do Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní zastávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. Autobusy veřejné hromadné dopravy budou tedy od tohoto data jezdit podle výlukových jízdních řádů. Tyto jízdní řády naleznete na internetových stránkách obce a budou vylepeny na autobusových zastávkách. Nezapomeňte informovat svoje děti, že už od pondělí 2. března pojedou ranním spojem do školy ze zastávky od hřiště. Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení.

INFORMACE - výlukové jízdní řády

INFORMACE – Korid LK


19.01.2020: Poplatky obci na rok 2020

Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2020, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsme ponechali ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2020. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Pokud máte psa, připravte si prosím i číslo jeho čipu. Děkujeme za včasné uhrazení.

Pro rok 2020 vzhledem k mimořádné situaci je termín splatnosti posunut do konce června 2020.


06.01.2020: Parkování na komunikacích v obci

Žádáme všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích v obci svá vozidla, aby využívali parkování na svých soukromých pozemcích, případně na obecních plochách k tomu určených. Usnadníte tím nejen údržbu komunikací obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu, hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů. Děkujeme za pochopení této výzvy.


19.06.2019: Uložení druhotných surovin v obci Přepeře

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Jedlé oleje a tuky můžete také přinést, v plastové nádobě, do stodoly na OÚ v úředních hodináchNutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


20.05.2019: Nález cyklistické přilby

Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice se nalezla cyklistická přilba. Pokud přilbu postrádáte, je uložena na obecním úřadu.


08.10.2018: Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky voleb najdete na portále volby.cz.
Výsledky pro obec Přepeře zde.

22.10.2016: UPOZORNĚNÍ - odpadové hospodářství
Změny v systému odpadového hospodářství - podrobné
informace ke stažení zde.

Kompostárna v Turnově - informace zde. Občané mohou používat kompostárnu do konce listopadu. Provozní doba je ve dnech Po, St, Pá: 13.00 - 16.00, So: 9.00 -12.00

26.06.2015: Zákaz volného pobíhání psů
Obecní úřad upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak, aby zabránil jeho volnému pobíhání a tím zamezil znečišťování veřejného prostranství. Zákaz vstupu se psy i na vodítku je do celého areálu sportovního a dětského hřiště. Nově bylo instalováno upozornění na zákaz volného pobíhání psů na louce u jezu. Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
Organizace, spolky
Infokanál obce
Náhodný obrázek
foto - 4

zobrazení: 126
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl