+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Vítejte na webových stránkách obce Přepeře u Turnova

Česká republika starosta obce: Ing. Luděk Sajdl
místostarosta: Tomáš Kudrnáč

Katastrální výměra: 344 ha

Poloha obce na mapě:


Aktuální informace Obecního úřadu
19.01.2020: Poplatky obci na rok 2020

Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2020, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsme ponechali ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2020. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Děkujeme za včasné uhrazení.


13.01.2020: Omezení dopravy v Přepeřské ulici leden – březen 2020

Upozorňujeme vás na návrat stavebních prací v následujícím období do Přepeřské ulice v Turnově. Ve středu 15. ledna zde začne plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodohospodářských sítí. Doprava v Přepeřské ulici bude svedena do jednoho jízdního pruhu a bude řízena kyvadlově semafory. Rekonstrukce sítí bude dokončena začátkem března, ale následně na ni naváže II. fáze kompletní rekonstrukce silnice II/610 v úseku Přepeře – Turnov, která nám bude komplikovat dopravu do Turnova až do konce léta 2020. V autobusové dopravě se do března 2020 kromě drobného zpožďování spojů kvůli řízení dopravy semafory a neobsluhování zastávky Turnov u ČSAD nic nemění.

INFORMACE


13.01.2020: Zasedání Zastupitelstva obce 23.1.2020

Ve čtvrtek 23. ledna se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program zasedání bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné výběr nového nájemníka do obecního bytu. Srdečně zveme všechny spoluobčany.

INFORMACE


13.01.2020: Zájezd do bazénu Liberec 24.1.2020

V pátek 24. ledna se uskuteční letos první zájezd do libereckého bazénu. Zájemci se již nemusí hlásit na Obecním úřadu, mohou přijít přímo k autobusu. Odjezd autobusu je v 17 hodin z návsi a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu.

INFORMACE


06.01.2020: Hasiči radí občanům – biokrby

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informuje občany v rámci své preventivní činnosti o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Nyní na téma „ Jsou biokrby bezpečné? “.

INFORMACE


06.01.2020: Parkování na komunikacích v obci

Žádáme všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích v obci svá vozidla, aby využívali parkování na svých soukromých pozemcích, případně na obecních plochách k tomu určených. Usnadníte tím nejen údržbu komunikací obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu, hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů. Děkujeme za pochopení této výzvy.


19.12.2019: Obec Přepeře nabízí byt 2+kk k pronájmu

Obec Přepeře oznamuje, že pronajme byt 2+kk v domě čp. 115. V současné době se byt vyklízí a připravuje k předání v lednu 2020. Žádosti je možno předkládat do 20. ledna 2020 do 16.00 hod. Nový nájemce bude vybrán na řádném jednání Zastupitelstva obce dne 23. ledna 2020. Zájemci hlaste se na Obecním úřadu Přepeře.

INFORMACE


18.12.2019: Cyklostezka Přepeře – Příšovice dokončena

Obecní úřad Přepeře informuje, že dne 5. prosince proběhlo úspěšně kolaudační řízení, kterým je celá stavba cyklostezky z Přepeř do Příšovic při silnici II/610 dokončena. Veřejnost ji může plně využívat. Financování stavby proběhlo mimo jiné za výrazného přispění Libereckého kraje.


08.12.2019: Změny v jízdních řádech v prosinci

Dopravce BusLine a o OÚ Přepeře vás informují, že dojde k dalším změnám v jízdních řádech autobusů. Nové jízdní řády autobusů jsou platné od 15. prosince 2019. Jelikož ale k tomuto datu nebude ještě možné projet v Turnově pod viaduktem u nádraží, bude do doby, než se tak stane, platit výlukový jízdní řád, tedy pro období od 15. prosince do 21. prosince. Zásadní změna by pak měla nastat v sobotu 21. prosince, kdy bude podjezd pod viaduktem v Turnově otevřen pro veškerou dopravu. Jízdní řády naleznete v přílohách níže. Je potřeba si také uvědomit, že od 21. prosince budou opět obsluhovány autobusové zastávky u pošty ve směru na Turnov a z Turnova. Zastávky u hřiště nebudou od 21.prosince dále obsluhovány spoji dle výlukového jízdního řádu, ale jen spoji dle nových jízdních řádů. Ověřte si svoje spoje v přiložených odkazech. Děkujeme za pochopení a zorientování se v této nepříliš přehledné situaci. Označení zastávky v jízdním řádu „Přepeře“ v období od 1.12. do 21.12. autobus zastaví u kostela směrem na Modřišice i zpět. Označení zastávky v jízdním řádu „Přepeře“ v období od 21.12. autobus zastaví u pošty směrem na Turnov i zpět. Zastávka u hřiště je značená jako „Přepeře u hřiště“.

INFORMACE od 1.12. do 21.12. - odjezd od hřiště – výlukové jízdní řády

INFORMACE od 21.12. - odjezd od pošty

INFORMACE - jízdní řády komplet od 15.12. – normální + výlukové 


01.11.2019: Ukončení možnosti použití D10 bez poplatku

V souvislosti s otevřením silnice II/610 v úseku Přepeře - Svijany k 1.listopadu 2019 končí možnost používat dálnici D10 v úseku Ohrazenice - Březina bez poplatku ! Tato možnost byla do 31.10.2019, jelikož tudy byla trasována objízdná trasa.


30.10.2019: Otevření úseku silnice II/610, Přepeře – Příšovice 1.11.2019

Obecní úřad Přepeře oznamuje, že silnice II/610 v úseku z Přepeř do Příšovic je připravena k předání do předčasného užívání a bude ji možné v tomto úseku používat, po odstranění dopravního značení se zákazem  vjezdu, od pátku 1. listopadu. Děkujeme tímto za vaši trpělivost a ohleduplnost při stavbě, která zde probíhala od jara letošního roku. Rekonstrukce silnice II/610 ovšem ještě není zcela u konce. Následující rok nás bude čekat pokračování, tentokrát v úseku Přepeře – Turnov. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce roku 2020.


10.10.2019: Výskyt žloutenky typu A v Turnově

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nás požádala o spolupráci, v oblasti informování obyvatelstva, v důsledku nárůstu výskytu tohoto závažného virového onemocnění v Turnově. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím v přílohách.

INFORMACE 1

INFORMACE 2

INFORMACE 3

INFORMACE 4


19.06.2019: Uložení druhotných surovin v obci Přepeře

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Nutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


12.06.2019: Drobné krádeže na hřbitově

Náš spoluobčan nás upozornil na množící se a opakující se drobné krádeže na místním hřbitově. Případy budou poškozenými oznámeny na policii, která je kompetentní tyto krádeže řešit. Chtěli bychom tímto apelovat i na vás, aby jste byli při návštěvě hřbitova všímavější, sledovali dění a podezřelé chování, které by mohlo být ukazatelem na trestnou činnost na hřbitově. V případě podezření, se obraťte na policii, nebo na obecní úřad. Hřbitov bude důsledněji monitorován. Děkujeme.


20.05.2019: Nález cyklistické přilby

Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice se nalezla cyklistická přilba. Pokud přilbu postrádáte, je uložena na obecním úřadu.


31.03.2019: Používání hlučných strojů o státních svátcích a nedělích
Poděkování patří všem kteří v minulých letech byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se nepoužívat hlučné stroje o státních svátcích a nedělích. Pevně věříme, že všichni budeme pokračovat v této tradici. Děkujeme.

11.03.2019: Poplatky obci na rok 2019
Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2019, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2018. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2019. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Děkujeme za včasné uhrazení.

08.10.2018: Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky voleb najdete na portále volby.cz.
Výsledky pro obec Přepeře zde.

22.10.2016: UPOZORNĚNÍ - odpadové hospodářství
Změny v systému odpadového hospodářství - podrobné
informace ke stažení zde.

Kompostárna v Turnově - informace zde. Občané mohou používat kompostárnu do konce listopadu. Provozní doba je ve dnech Po, St, Pá: 13.00 - 16.00, So: 9.00 -12.00

26.06.2015: Zákaz volného pobíhání psů
Obecní úřad upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak, aby zabránil jeho volnému pobíhání a tím zamezil znečišťování veřejného prostranství. Zákaz vstupu se psy i na vodítku je do celého areálu sportovního a dětského hřiště. Nově bylo instalováno upozornění na zákaz volného pobíhání psů na louce u jezu. Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
Organizace, spolky
Infokanál obce
Anketa
Kam by jste rádi jeli na podzimní tematický zájezd s obecním úřadem?

adventní trhy (470 hl.)
 
zoologická zahrada (239 hl.)
 
velký aquapark (133 hl.)
 
muzeum (130 hl.)
 
jiné – napište nám tip na obecní mail (153 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1125
Náhodný obrázek
Setkání - 50
7. prosince 2007
zobrazení: 1166
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl