+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Vítejte na webových stránkách obce Přepeře u Turnova

Česká republika starosta obce: Ing. Luděk Sajdl
místostarosta: Tomáš Kudrnáč

Katastrální výměra: 344 ha

Poloha obce na mapě:


Aktuální informace Obecního úřadu
17.02.2020: Rekonstrukce silnice II/610 Turnov – Svijany - II. fáze

OÚ Přepeře informuje o návratu stavebních prací na silnici II/610 mezi Turnovem a Svijany. Od pondělí 2. března začne II. etapa její rekonstrukce. V Turnově v ulici Přepeřská bude od začátku března probíhat úplná uzavírka této ulice. Současně s ní budou na několika místech, mezi Turnovem a Přepeřemi, v Ohrazenicích kolem Pyrámu a mezi Příšovicemi a Svijany, probíhat částečné uzavírky průjezdné na semafory. Z toho důvodu nebudou od pondělí 2. března obsluhovány stávající autobusové zastávky v Přepeřích u pošty. Jako náhradní zastávka bude opět sloužit v obou směrech zastávka Přepeře u hřiště a pro spoje, které pojedou z Příšovic do Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní zastávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. Autobusy veřejné hromadné dopravy budou tedy od tohoto data jezdit podle výlukových jízdních řádů. Tyto jízdní řády naleznete na internetových stránkách obce a budou vylepeny na autobusových zastávkách. Nezapomeňte informovat svoje děti, že už od pondělí 2. března pojedou ranním spojem do školy ze zastávky od hřiště. Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení.

INFORMACE - výlukové jízdní řády

INFORMACE – Korid LK


17.02.2020: Přerušení dodávky elektřiny 27.2.2019

Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 27. února v době od 8:00 do 16:00 přeruší dodávku elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Toto oznámení se netýká celé obce. Jedná se jen o oblast Přepeře Potůček. Dotčená místa budou ještě informována obvyklým způsobem ze strany společnosti ČEZ Distribuce.

INFORAMCE


17.02.2020: Zasedání Zastupitelstva obce 27.2.2020

Ve čtvrtek 27. února se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program zasedání bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné schvalování rozpočtu obce na rok 2020. Srdečně zveme všechny spoluobčany.


17.02.2020: Uzavření obecní knihovny - 26.2. a 4.3.

Obecní knihovna v Přepeřích vás informuje, že z důvodu nemoci bude ve středu 26. února a 4. března uzavřena.


17.02.2020: Valná hromada TJ Sokol Přepeře 21.2.2020

TJ Sokol Přepeře vás informuje a zároveň zve své členy na Valnou hromadu, která se koná v pátek 21. února 2020 od 18:00 v kulturní místnosti sokolovny v Přepeřích. Občerstvení zajištěno, na účast se těší VV TJ Sokol Přepeře.


12.02.2020: Obec Vlastibořice informuje

OÚ Vlastibořice nabízí volný byt v domě s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích.

INFORMACE


09.02.2020: Dětský karneval 15.2.2019

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře pro Vás, a především pro vaše děti připravil tradiční dětský karneval, který se bude konat v sobotu 15.února od 14:00 v místní sokolovně. Drobné občerstvení bude zajištěno, vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

INFORMACE


03.02.2020: Zájezd do divadla Semafor – Kytice – 4.3.2020

Obecní úřad Přepeře pro vás připravil možnost navštívit muzikálové představení Kytice v pražském Divadle Semafor, podle předlohy Karla Jaromíra Erbena viděnou očima Jiřího Suchého a opatřenou hudbou Ferdinanda Havlíka. Představení symbolizující jeden z nepochybných vrcholů celé existence divadla Semafor se odehraje ve středu 4. března od 19:00. Vstupenky v cenách od 270,- do 340,- Kč si můžete zakoupit na Obecním úřadu v Přepeřích. Dopravu hradí obecní úřad. Odjezd je v 16:00 z návsi v Přepeřích a 16:05 z Potůčku. Přejeme vám příjemný kulturní zážitek.

Aktuálně k 10.2.2020 jsou vstupenky vyprodány, možno se nahlásit jako náhradník.

INFORMACE


03.02.2020: Zájezd do bazénu Liberec 14.2.2020

V pátek 14. února se uskuteční zájezd do libereckého bazénu. Zájemci se již nemusí hlásit na Obecním úřadu, mohou přijít přímo k autobusu. Upozorňuji, že kapacita autobusu je omezena počtem míst k sezení. Odjezd autobusu je v 17 hodin z návsi a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Odjezd z Liberce je v 19:45, návrat do Přepeř je ve 20:15.

INFORMACE


02.02.2020: Obec Radimovice informuje

OÚ Radimovice informuje a nabízí volné vstupenky na divadelní představení.

Obec Radimovice zve občany do divadla v Mladé Boleslavi na představení SATURNIN na sobotu 18.4.2020 od 19:00 hodin. Kulturní komise určitě DOPORUČUJE! Zájemci o divadlo se nahlásí závazně do 20.2.2020 na obecním úřadě (v úředních hodinách). Úhrada 320,- Kč na osobu včetně autobusu ve výši 50,- Kč bude uhrazena při objednání. Odjezd bude upřesněn!

INFORMACE 1 

INFORMACE 2


02.02.2020: Obec Vlastibořice informuje

OÚ Vlastibořice informuje o znovuotevření restaurace U Zvonice Vlastibořice: Vážení hosté, od 17. 2. 2020 každý den od 11 h bude pro Vás nově otevřeno v restauraci U Zvonice ve Vlastibořicích.

Budou se pro Vás vařit obědy i večeře, hotová i minutková jídla především tradiční české kuchyně. Na čepu jsou pro Vás připraveny tři druhy Beranova piva a Velkopopovického Kozla. Na vaší návštěvu se těší kolektiv restaurace U Zvonice. (tel.: 605 730 063 do restaurace)

https://www.pohostinstviberan.cz/

https://www.facebook.com/UZvoniceVlastiborice/

https://www.instagram.com/pohostinstvi_beran/


26.01.2020: Hasiči radí občanům – jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje informuje občany v rámci své preventivní činnosti o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Nyní na téma „Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru".

INFORMACE


19.01.2020: Poplatky obci na rok 2020

Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2020, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsme ponechali ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2020. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Pokud máte psa, připravte si prosím i číslo jeho čipu.Děkujeme za včasné uhrazení.


13.01.2020: Omezení dopravy v Přepeřské ulici leden – březen 2020

Upozorňujeme vás na návrat stavebních prací v následujícím období do Přepeřské ulice v Turnově. Ve středu 15. ledna zde začne plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodohospodářských sítí. Doprava v Přepeřské ulici bude svedena do jednoho jízdního pruhu a bude řízena kyvadlově semafory. Rekonstrukce sítí bude dokončena začátkem března, ale následně na ni naváže II. fáze kompletní rekonstrukce silnice II/610 v úseku Přepeře – Turnov, která nám bude komplikovat dopravu do Turnova až do konce léta 2020. V autobusové dopravě se do března 2020 kromě drobného zpožďování spojů kvůli řízení dopravy semafory a neobsluhování zastávky Turnov u ČSAD nic nemění.

INFORMACE


06.01.2020: Parkování na komunikacích v obci

Žádáme všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích v obci svá vozidla, aby využívali parkování na svých soukromých pozemcích, případně na obecních plochách k tomu určených. Usnadníte tím nejen údržbu komunikací obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu, hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů. Děkujeme za pochopení této výzvy.


18.12.2019: Cyklostezka Přepeře – Příšovice dokončena

Obecní úřad Přepeře informuje, že dne 5. prosince proběhlo úspěšně kolaudační řízení, kterým je celá stavba cyklostezky z Přepeř do Příšovic při silnici II/610 dokončena. Veřejnost ji může plně využívat. Financování stavby proběhlo mimo jiné za výrazného přispění Libereckého kraje.


19.06.2019: Uložení druhotných surovin v obci Přepeře

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Nutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.


12.06.2019: Drobné krádeže na hřbitově

Náš spoluobčan nás upozornil na množící se a opakující se drobné krádeže na místním hřbitově. Případy budou poškozenými oznámeny na policii, která je kompetentní tyto krádeže řešit. Chtěli bychom tímto apelovat i na vás, aby jste byli při návštěvě hřbitova všímavější, sledovali dění a podezřelé chování, které by mohlo být ukazatelem na trestnou činnost na hřbitově. V případě podezření, se obraťte na policii, nebo na obecní úřad. Hřbitov bude důsledněji monitorován. Děkujeme.


20.05.2019: Nález cyklistické přilby

Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice se nalezla cyklistická přilba. Pokud přilbu postrádáte, je uložena na obecním úřadu.


31.03.2019: Používání hlučných strojů o státních svátcích a nedělích
Poděkování patří všem kteří v minulých letech byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se nepoužívat hlučné stroje o státních svátcích a nedělích. Pevně věříme, že všichni budeme pokračovat v této tradici. Děkujeme.

08.10.2018: Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky voleb najdete na portále volby.cz.
Výsledky pro obec Přepeře zde.

22.10.2016: UPOZORNĚNÍ - odpadové hospodářství
Změny v systému odpadového hospodářství - podrobné
informace ke stažení zde.

Kompostárna v Turnově - informace zde. Občané mohou používat kompostárnu do konce listopadu. Provozní doba je ve dnech Po, St, Pá: 13.00 - 16.00, So: 9.00 -12.00

26.06.2015: Zákaz volného pobíhání psů
Obecní úřad upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak, aby zabránil jeho volnému pobíhání a tím zamezil znečišťování veřejného prostranství. Zákaz vstupu se psy i na vodítku je do celého areálu sportovního a dětského hřiště. Nově bylo instalováno upozornění na zákaz volného pobíhání psů na louce u jezu. Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
Organizace, spolky
Infokanál obce
Náhodný obrázek
foto - 60

zobrazení: 587
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl