+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Vítejte na webových stránkách obce Přepeře u Turnova

Česká republika starosta obce: Ing. Luděk Sajdl
místostarosta: Tomáš Kudrnáč

Katastrální výměra: 344 ha

Poloha obce na mapě:


Aktuální informace Obecního úřadu
26.06.2019: Uzavření knihovny 3.7.2019

Obecní knihovna v Přepeřích bude mít ve středu 3.července z důvodu čerpání dovolené uzavřeno.


26.06.2019: Kouzelnická show 28.6.2019

Obec Příšovice vás zve v pátek 28. června 2019 od 17:00 do Sokolovny v Příšovicích na kouzelnickou show pro malé i dospělé s Davidem Kopeckým.

INFORMACE


19.06.2019: Tábor lidu na Mužském - 13. července 2019

Obec Boseň a Muzeum Mladoboleslavska Vás srdečně zvou na připomenutí 150.výročí pořádání prvního Táboru lidu na Mužském z roku. V roce 1869 zde na 40.000 lidí vyjádřilo podporu českému jazyku, obnově českého království a slovanství. Tuto událost si připomeneme 13. července 2019 od 14. hod. odhalením informační tabule o táborech lidu (zajišťuje Muzeum MB), zpěvem národních  písní, prodejem pamětní pohlednice, apod. (stručný program  naleznete v příloze) - sraz pod vrcholem Mužského. Prosím o předání této informace všem obyvatelům obcí, neboť je téměř jisté, že některý z předků současných obyvatel se v roce 1869 TL účastnil a bylo by hezké na tuto tradici navázat.

INFORMACE


16.06.2019: SHD pořádá 1.letní karneval u Jizery – 29. června 2019

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře Vás zve na 1. letní karneval u Jizery, který se bude konat 29. června od 20:00 v areálu svazarmu Přepeře. K tanci a poslechu zahraje rocková skupina Adaptace. Občerstvení bude zajištěno.

INFORMACE


16.06.2019: XXII. Školní akademie – 25.června 2019

Základní škola Přepeře zve všechny přátele místní školy v úterý 25. června na XXII. Školní akademii, která proběhne od 18:00 v sálu místní sokolovny. Přijďte se podívat, co si pro nás děti z přepeřské školy se svými pedagogy připravili.

INFORMACE


12.06.2019: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 23. června 2019

Severočeské komunální služby nás informují, že v neděli 23. června proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 10:50 do Přepeř místní část Potůček na autobusovou zastávku směr Ohrazenice, dále v 13:55 do Přepeř k hasičské zbrojnici. Pojízdná sběrna se na místě zdrží maximálně 10 minut. Vše bude probíhat pod dozorem pracovníka obce. Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo, před příjezdem a po odjezdu sběrny. Přijímány budou následující složky komunálních odpadů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být označeno, pokud možno tak v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest, asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti.

INFORMACE


12.06.2019: Drobné krádeže na hřbitově

Náš spoluobčan nás upozornil na množící se a opakující se drobné krádeže na místním hřbitově. Případy budou poškozenými oznámeny na policii, která je kompetentní tyto krádeže řešit. Chtěli bychom tímto apelovat i na vás, aby jste byli při návštěvě hřbitova všímavější, sledovali dění a podezřelé chování, které by mohlo být ukazatelem na trestnou činnost na hřbitově. V případě podezření, se obraťte na policii, nebo na obecní úřad. Hřbitov bude důsledněji monitorován. Děkujeme.


10.06.2019: Zasedání Zastupitelstva obce 20.6.2019

Ve čtvrtek 20.června se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program zasedání bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18:00. Srdečně zveme všechny spoluobčany.


10.06.2019: Změna v jízdním řádu školního spoje do Turnova

Po připomínkách od občanů došlo k drobné úpravě ve výlukovém jízdním řádu v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/610. Ranní školní spoj 21 a 22 do Turnova na lince 670364 s odjezdem z Přepeř od hřiště v 7:24, který nejezdil o prázdninách, bude nově od 9.června jezdit i o prázdninách.


27.05.2019: Složiště větví za svazarmem v roce 2019

Obecní úřad informuje, že nejbližší a zároveň poslední jarní termín otevřeného složiště větví, pro vás obyvatele Přepeř, je v sobotu 8.června v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30. Další termíny budou až v září. V tomto meziobdobí můžete využít kompostárny v Turnově nebo kontaktujte Obecní úřad Přepeře s požadavkem na mimořádné otevření složiště větví. Pokud bude větší zájem, uděláme další termín dle vašich požadavků.


20.05.2019: Nález cyklistické přilby

Na dětském hřišti u hasičské zbrojnice se nalezla cyklistická přilba. Pokud přilbu postrádáte, je uložena na obecním úřadu.


13.05.2019: Poplatky obci na rok 2019

Poděkování patří všem, kteří řádně a v termínu uhradili poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na používání obecní dešťové kanalizace. Bohužel ještě evidujeme pár spoluobčanů, kteří tuto zákonem danou povinnost nesplnili. Prosíme je, aby kontaktovali obecní úřad a domluvili se na dalším postupu.


01.04.2019: Rekonstrukce silnice II/610 – I.etapa 1.4. - 30.11.2019
Dnešním dnem započala plánovaná rekonstrukci silnice II/610. Zde naleznete důležité informace. V první etapě, tedy od 1.dubna do konce listopadu, se dočkáme mimo jiné kompletního uzavření silnice mezi návsí v Přepeřích a začátkem obce Příšovice. Průchod do Příšovic nebude umožněn ani pěším a cyklistům. Další bude uzavření podjezdu pod nádražím v Turnově, kde naopak bude umožněn průchod pro pěší, a v neposlední řadě bude uzavřena ulice Nádražní v Turnově směrem k Ohrazenicím. Objízdná trasa bude přes Modřišice a Mašov, nebo přes nově zobousměrněný nájezd na dálnici v Ohrazenicích u stavebnin na Pyrámu. Tyto opatření se významně dotknou i autobusové dopravy, která bude mít pozměněný jízdní řád. Dálkové autobusy do Přepeř po dobu uzavírek nebudou zajíždět vůbec. Prosíme pečlivě sledujte nové jízdný řády, které budou zveřejněny. Současné autobusové zastávky v Přepeřích u pošty v obou směrech nebudou obsluhovány, vyčkejte na svůj spoj na zastávce u hřiště a to jak směr na Modřišice, tak i na Ohrazenice. V obci také očekáváme zvýšený provoz, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Svoz odpadu bude probíhat v první etapě prozatím beze změn. Svoje nádoby připravte k vývozu v obvyklém čase na obvyklé místo. Veškeré dostupné informace, které máme k dispozici jsou zveřejněny na obecních internetových stránkách a vývěskách. Věříme, že toto nepříjemné období úspěšně zvládneme a na jeho konci nás bude čekat nová moderní komunikace mezi Turnovem a Svijany.
- zjednodušený jízdní řád je k dispozici na OÚ


Ke stažení:
Návrh DIO - rekonstr II_610
Výlukové jízdní řády k II-610

Přepeře - obsluha zastávek autobusy
VÝLUKOVÝ AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 2019
Informace - rekonstrukce II610

31.03.2019: Používání hlučných strojů o státních svátcích a nedělích
Poděkování patří všem kteří v minulých letech byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se nepoužívat hlučné stroje o státních svátcích a nedělích. Pevně věříme, že všichni budeme pokračovat v této tradici. Děkujeme.

30.03.2019: Uložení druhotných surovin v obci
Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy OÚ. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni – zpravidla jednou ročně. Kontejner ve stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí odvézt občané do Turnova. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u Kolory. Tříděný odpad z domácností - na polystyren, drobný kovový odpad, tetrapakové obaly a na ostatní směsné plasty - dostanete igelitové pytle na Obecním úřadě zdarma. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu (kovy a velkoobjem) na OÚ, resp. dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (po + st od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidleně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termínu jsou zveřejňovány.

11.03.2019: Poplatky obci na rok 2019
Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2019, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se zejména o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2018. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2019. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Děkujeme za včasné uhrazení.

06.01.2019: Parkování na komunikacích v obci
Žádáme všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích v obci svá vozidla, aby více využívali parkování na svých soukromých pozemcích, případně na plochách k tomu určených. Usnadníte tím nejen údržbu komunikací obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu, hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů. Děkujeme za pochopení této výzvy.

08.10.2018: Volby do Zastupitelstva obce
Výsledky voleb najdete na portále volby.cz.
Výsledky pro obec Přepeře zde.

11.01.2017: Obec občanům
Občané obce Přepeře uspořili na energiích 459 165 Kč.
Více informací zde.

22.10.2016: UPOZORNĚNÍ - odpadové hospodářství
Změny v systému odpadového hospodářství - podrobné
informace ke stažení zde.

Kompostárna v Turnově - informace zde. Občané mohou používat kompostárnu do konce listopadu. Provozní doba je ve dnech Po, St, Pá: 13.00 - 16.00, So: 9.00 -12.00

26.06.2015: Zákaz volného pobíhání psů
Obecní úřad upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak, aby zabránil jeho volnému pobíhání a tím zamezil znečišťování veřejného prostranství. Zákaz vstupu se psy i na vodítku je do celého areálu sportovního a dětského hřiště. Nově bylo instalováno upozornění na zákaz volného pobíhání psů na louce u jezu. Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
Organizace, spolky
Infokanál obce
Anketa
Kam by jste rádi jeli na podzimní tematický zájezd s obecním úřadem?

adventní trhy (118 hl.)
 
zoologická zahrada (28 hl.)
 
velký aquapark (27 hl.)
 
muzeum (30 hl.)
 
jiné – napište nám tip na obecní mail (24 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 227
Náhodný obrázek
Foto - 82

zobrazení: 740
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl